Trao đổi thống treo sau cho người mới bắt đầu

Sponsored Link

Thay thế các hệ thống treo phía sau là rất dễ dàng.

Thiết lập một đứng trung tâm, chỉ cần thay thế một.

Điều quan trọng là loại hệ thống treo để gắn kết, tôi đã được trang bị một hệ thống treo của “Gazi”

CIMG2512“Gazi” là Thái Lan maker

Đó là một hệ thống treo của nitơ khí-loại, do đó, giá thấp tại ¥ 15.000.

Tôi gắn kết “bộ chuyển đổi mắt End của Cygnus X”, và tôi đã cải thiện cao hơn.

Điều này treo là cứng, vì vậy tôi nhảy một bước trên đường.
Kể từ khi hệ thống treo cứng, duy trì sự cứu trợ của lực lượng truyền tới các bánh xe phía sau là một số tiền nhỏ.

Sponsored Link

Những người muốn cải thiện khả năng tăng tốc, cứng lò xo giảm xóc sau

CIMG2513 CIMG2514

Ngẫu bìa màu vàng này chứa một đối tượng khác, và một trang bìa của một đơn thuần khí rót miệng.

Sponsored Link

Feel free to follow me!