Ống dẫn khí làm mát Clutch

Exterior
スポンサーリンク

Các ống dẫn khí làm lạnh một truyền Pulley

” Cowl Inside” được cắt sau khi ” Bên Ngoài cái chụp ” được lấy ra và thực hiện .

CIMG2690
CIMG2692

Để vượt qua các ống dẫn không khí , cắt giống như một đường màu xanh

Kế tiếp

Một ống dẫn khí được cho qua bên trong cơ thể .

CIMG2695
CIMG2688
CIMG2687

bằng cách gắn các ống dẫn không khí vào vị trí của sự lựa chọn của bạn

Hoàn thành Tôi làm cốc giấy luồng miệng .

Exterior
スポンサーリンク
シェアする
Custom Repair Modified "Scooter Moped Motorcycle" by yourself

コメント