LED tự làm

Electrical equipment
スポンサーリンク

LED cho xe ô tô được bán trên thị trường .

Nhưng tôi là người nghèo , vì vậy tôi làm bởi chính mình.

Chuẩn bị những điều cần thiết đầu tiên “sắt hàn ” và ” 15mA LED – 20mA ” và ” dây đỏ đen” và ” pin 9 volt vào thử nghiệm ” và ” CRD 15mA – 20mA ( 15mA liên tục hiện tại diode – 20mA ) ”

LED

  1. ” CRD +” được kết nối với cáp đỏ
  2. ” CRD- ” được kết nối với ” LED +”
  3. ” LED + ” được kết nối để ” cáp Đen “

LED_connect

Cuối cùng kiểm tra pin 9 volt

Là không có vấn đề cho đến khi ” 1 của CRD ” đối với ” 3 LED ” với

CIMG1024 CIMG1051

コメント