Trục ròng rọc dài

CVT driving system
スポンサーリンク

Bắt đầu dash nhanh hơn bằng cách mở rộng phạm vi của chuyển động ròng rọc.

Hãy cải thiện sự tăng tốc để thay đổi ông chủ ròng rọc.

CIMG9005 CIMG9006

Puli trục chính dài mà tôi sở hữu là một nguyên mẫu cho Cygnus X.

スポンサーリンク

Vvành đai sẽ nhô ra từ phía bên ly hợp và làm việc này.

Mọi người không có dài puli trục chính là okay chỉ để thêm một máy giặt ông chủ của khoảng 0.8mm.

Nếu nhô ra V-vành đai, Chế biến xay xát trường hợp ổ đĩa Vui lòng tham khảo.

tình cờ, Mở rộng trục ròng rọc của V-belt không nhô ra là hiệu ứng mỏng bắt đầu.

Bằng cách thả phía puli đai chữ V, Các mặt ròng rọc, nếu rãnh của spline ít, 

Việc cắt kim loại mặt ròng rọc Vui lòng tham khảo.

Việc cắt kim loại mặt ròng rọc xem ở đây
https://cvtmotorcycle.com/en/pulley-face-metal-cutting-processing/

コメント