cắt kim loại các trường hợp xe hệ thống lái

CVT driving system
スポンサーリンク

Đến gắn kết của ông chủ ròng rọc Long, Khi V-vành đai xoa với trường hợp hệ thống lái xe, hãy Cạo ra trường hợp xe hệ thống lái.IMG_0032

một chút hit.

Và nhô ra về điều này, vận tốc ban đầu sẽ được tốt hơn đáng kể.

スポンサーリンク

Cạo đầu và dưới cùng với một máy khoan.

IMG_0035
IMG_0034

Nơi để cắt vì V-vành đai đã được đánh bóng chỉ những nơi mà được nhấn sẽ hiểu ngay lập tức.

IMG_0033

Rửa khi bạn kết thúc.

V đai là sản phẩm bình thường được khuyến khích.

Cũng hoạt động như vậy là để cải thiện trong những phần sạch tiêm vào V-vành đai cũng là vô dụng.

Phụ sạch hơn để tấn công các sản phẩm cao su, Do đó V đai sẽ suy giảm.

Trong trường hợp thời gian tấn công chủng tộc là một …

コメント