hệ thống dòng chảy dầu cánh tay rocker

modify này được nhánh dầu động cơ tăng lên từ các máy bơm dầu để đầu xi-lanh. Bằng cách phân nhánh động cơ dầu mọc lên từ các máy bơm dầu để đầu xi-lanh, nó sẽ được sửa đổi để chảy trong dầu động cơ cánh tay rocker và cam.

CVK 32Φ Bộ chế hòa khí Phần 1

Bộ chế hòa khí thông thường là 24Φ, nhưng tôi đã được mặc những 32Φ. Vì vậy, nhiều để gắn một 32Φ bộ chế hòa khí lớn,Giải phóng mặt bằng là cần thiết. Nó là tốt như đã được chuẩn bị cho 2-3 miếng Bakelite.

sửa chữa đâm thủng

Lốp xe đã được sửa chữa trên của riêng của họ kể từ khi punk. móng tay đã bị mắc kẹt vào lốp bánh sau, Air sẽ rò rỉ ra tại thời điểm rút khỏi móng.